Skogmaur

Skador på byggnader

När myrorna kommer in i huset har de antingen gått in genom hål i strukturen eller följt med som osynliga passagerare i bagage eller andra föremål. Ibland kan de också förvilla sig in i husen och då kommer de försvinna lika snabbt igen som de kom. Får du in fel sorts myror kan de dock göra mycket skada och därför ska de försöka bekämpas så snart som möjligt. Myror kan göra skada och bygga bon i väggar och i isolering.

Skador på människor och husdjur

Myror som rör sig in i husen kan bära på virus och infektioner från olika platser. Risken för smittspridning är störst på sjukhus, vårdhem och liknande institutioner. En del myror kan stickas eller bitas och det är oftast ganska obehagligt. Förutom att orsaka direkt skada på människor och husdjur kan det vara väldigt irriterande att ha myror i huset.

Bekämpning av myror

Om du har hittat myror i huset eller har stark misstanke om att de finns bör du definitivt planera på att bekämpa dem. Det första som kan göras är att försöka ta reda på vilken art myrorna tillhör. Vilken strategi du därefter väljer för att bekämpa myrorna med beror på vilken art det är, vilken omfattning i skala problemet har, miljöförhållanden etc.

Det finns olika strategier att bekämpa myror på och dessa kan även kombineras:

  • Ta reda på var boet är och förstöra det samt döda myrdrottningen
  • Ta reda på var deras matkälla är och ta bort eller blockera deras tillgång
  • Lägga ut giftigt lockbete som dödar myrorna

Spridning av myrmedel längs kanter

Det går att sprida myrmedel längs med kanter, lister och sprickor med hjälp av en puderspridare. Detta gör att myrornas vägar blockeras eller dödas när de passerar över medlet. I praktiken kommer effekten avta ganska snabbt när det regnar eller om medlet sprids ut för mycket, och kommer fungera på en del myror men drottningen kommer överleva. Metoden blir därför ganska dyr för den lilla funktionen den fyller. Det går också att diskutera för- och nackdelar med tanke på att giftet hamnar i naturen/miljön.

Punktbehandling

Det här är en väldigt effektiv metod att bekämpa myror på och det blir definitivt billigare än att sprida ut medel lite var som helst. Metoden går ut på att man ska lokalisera var drottningen och boet finns, och sedan angripa dem där. Boet behandlas direkt med insektsmedel så nära drottningen som möjligt för störst och bäst effekt.

Myrgift

Om du inte vet var myrornas bo är kan man placera ut gift där myrorna passerar/går. När de kliver i giftet kommer myrorna transportera det tillbaka till sin drottning och bekämpa boet inifrån och ut. Det här är en ganska osäker metod som man inte får några omgående effekter utav, utan det är först nästa säsong som man märker om myrorna kommer tillbaka eller inte.

Vilka myror finns i Sverige?

Bekämpa sockermyror/svartmyror

Dessa myror återfinns ofta längs husväggarna och kan bygga bon i trädgården. Ett samhälle med svartmyror startar med en drottning som flyttar från en redan existerande koloni. Tillgången till mat är ofta den största anledningen till varför de bygger bon på specifika ställen. De kan bygga bon i ruttet trä eller i isolering, t.ex. under ett badrumsgolv.

Sockermyrorna gillar söt mat och har en myra hittat någonting sött flockas snabbt resten av myrorna runt stället. Myran lägger ut ett doftspår som gör att andra myror kommer kunna hitta till den söta upptäckten. Den viktigaste födan som de hittar utomhus är honungsdagg från bladlössen och små, små insekter. Om du upplever myror inomhus på vintern eller tidig vår så är det ett tecken på att myrorna bor i husets konstruktion eftersom de myror som bor ute är i dvala på vintern och våren. Det bästa sättet är att då bekämpa myrorna innan det blivit sommar eftersom myrorna då gärna går ut för att hitta föda utomhus istället.

Det enklaste sättet att bekämpa svartmyrorna/sockermyrorna på är att placera ut myrdosor så nära myrornas stigar som det går. Myrorna kommer då transportera produkten till sin drottning och då kommer myrorna teoretiskt sätt utrotas från insidan av boet och ut. Det kan vara en smart idé att bekämpa myrorna ute och jobba förebyggande inomhus om det har funnits tendenser till att de kommer in i huset.

Bekämpa hästmyror

Myrstacken med drottningen kan leva på samma ställen som svartmyrorna men ofta finns hästmyrorna runt rötterna längs träden eller vid trädstubbar. När och om hästmyrorna kommit in i huset kan de vara lite komplicerade att bli av med. Det är viktigt att hitta boet och angripa det direkt med insektsmedel. Var försiktig men snabb när du angriper boet eftersom hästmyrorna lätt kan bli irriterade. Använd ett vattenlösligt insektsmedel så att du kommer så nära hjärtat av myrstacken som möjligt.

Bekämpa skogsmyror

Det är skogsmyror som bygger de typiska myrstackarna i skogen och dessa kan bli enormt stora. Att bli av med en myrstack kan vara väldigt svårt eftersom de kan vara lika stora om inte större under jorden, och därför räcker det inte att bara bli av med delen som är ovanför jorden. Oftast finns myrdrottningen i botten av myrstacken vilket gör det hela ytterligare en aning komplicerat.

Om skogsmyrorna har tagit sig in i huset bygger de gärna bon i isolering, exempelvis i husgrunden. Härifrån kommer de inte försvinna självmant och därför måste de bekämpas. Ta hjälp av en skadedjursfirma om du känner dig osäker.